Tuesday, August 18, 2020

Гостување на македонско радио - радио 2 на 12.08.2020

 Почитувани читатели,

Имам задоволство да го споделам со вас моето гостување во македонското радио - радио 2 по повод промоцијата на Прирачникот за поддршка на социјални вештини и позитивно родителство кај лица со состојби од аутистичен спектар. Засега македонското радио е единствениот електронски медиум кој направи интервју со еден од авторите со цел запознавање на македонската јавност. Јавно им благодариме поради тоа. Интервјуто можете да го слушнете на следниот линк. Инаку засега други осум печатени медиуми и портали ја споделија оваа информација на нивните страници. Прирачникот ќе продолжиме да го промовираме во наредниот период со цел да стигне до повеќе корисници. Им благодариме на сите инволвирани страни.

Претседател на МНЗА


No comments:

Post a Comment