Monday, August 17, 2020

Термини за полагање испити втор циклус на студии - септемвриска сесија 2020

 Почитувани постдипломци,

Во прилог се термините за полагање испити по моите предмети од втор циклус на студии за есенската сесија:

Прва декада
02.09.2020 - Аутизам - 09:00 часот
02.09.2020 - Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 09:00 часот
02.09.2020 -  Медицинска рехабилитација на моторни нартушувања - 09:00 часот

Втора декада
16.09.2020 -  Аутизам   09:00 часот
16.09.2020 - Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 09:00 часот
16.09.2020 -  Медицинска рехабилитација на моторни нартушувања - 09:00 часот

Испитите ќе се полагаат писмено и во зависност од бројот на постдипломците ќе се полагаат во слушална 11, библиотека или сала за седници. Зборно место ќе биде 15 минути пред испитот пред библиотеката на Институтот. Го задржувам правото за промена на термините и начинот на полагање заради непредвидливи околности со епидемијата или друго дејство на виша сила, а вие сте должни да го следите овој блог. Среќно подготвување на испитите!

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment