Tuesday, August 18, 2020

Цитирани во грчки труд како Republic of Macedonia

Почитувани читатели,

Ете и тоа се случи во грчки труд, во грчко списание да биде цитиран наш труд кој во насловот го содржи нашето природно и вековноп име Republic of Macedonia. Имено во трудот под оригинален наслов: Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση για τον επαγγελματικό σχεδιασμό των ΑμΕΑ - Διερεύνηση απόψεων γονέων μαθητών σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με χρήση ερωτηματολογίου е цитиран нашиот труд: Stankova, T., & Trajkovski, V. (2010). Attitudes and opinions of employers, employees and parents about the employment of people with autism in the Republic of Macedonia. Journal of Special Education and Rehabilitation, 11(3-4), 16-29. Кој не верува, а разбира грчки нека кликне на горниот линк да го симне трудот во ПДФ на грчки јазик со англиско резиме. Еве и доказ со слика од изворот ReserachGate.

Нека ни се множат цитирањата.

Коавторот

No comments:

Post a Comment