Thursday, June 6, 2013

Резултати од испитите ХГ и ХГ1

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од испитите Хумана генетика и Хумана генетика 1. Студентот Борче Петровски што полагаше Медицински основи на инвалидноста 2 освои само 26.5 поени, а му требаа 51 и со тоа не го положи испитот.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment