Thursday, June 13, 2013

За 15 ЕКТС поени - јуни 2013

Почитувани студенти,
Сите вие кои немате освоено 15 ЕКТС поени по било кој предмет кај мене, ве поканувам утре петок (14.06.2013) од 11.00 до 13.00 часот да ја завршите таа обврска и да можете да полагате испити во август-септември. Ќе има само уште еден термин во јуни и тоа некој ден од 24 до 28 јуни.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment