Saturday, June 8, 2013

Термини за полагање испити за втор циклус студии - јуни 2013 обновено

Почитувани постдипломци,
Поради некои неработни денови како на пример 21.06. и поради зафатеност на колегите првичниот список објавен пред повеќе од 1 месец претрпи мали измени. Во прилог се термините за испитите во јунска сесија во кои сум испитувач или член на комисија.

  1. Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања и Кинезитерапија  на 10.06.2013 во 10 часот.
  2. Аутизам на 11.06.2013 во 9.00 часот.
  3. Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања и Кинезитерапија  на 17.06.2013 во 14 часот.
  4. Аутизам на 20.06.2013 во 9.00 часот. Поради службено отсуство на проф. Петров испитот се враќа понапред.
  5. Психомоторни развојни растројства и Ментално здравје 13.06.2013 и 19.06.2013 во 9.00 часот.
Ги молам сите кандидати што ќе ги полгаат овие прдмети да ми испратат електронска пошта со назнака кој испит во која декада сакаат да го полагаат.
Раководител на ННК

No comments:

Post a Comment