Wednesday, June 5, 2013

Резултати од испитот ФФА

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Честитки за положените, а две од студентките да се јават на устен испит за да го доположат испитот.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment