Tuesday, June 11, 2013

Уште една успешна одбрана на магистерски труд за аутизам

Драги колешки и колеги,
Вчера на 10 јуни имаве прилика да присуствуваме на уште една успешна одбрана на магистерскиот труд под наслов: „Квалитетот на односот меѓу браќата и сестрите во семејствата кои имаат дете со аутизам„ од страна на Милена Илиќ Пешиќ, а под мое менторство. Други членови на комисијата беа: проф. д-р Ристо Петров и доц. д-р Огнен Спасовски. Кандидатката за 28 минути мошне умешно и со голема доза на стабилност го изнесе експозето, по што следеа прашања на кои прецизно и точно одговори. Уште еднаш моите искрени честитки до неа и да проследиме неколку слики од вчерашниот ден.
Менторот


No comments:

Post a Comment