Thursday, June 6, 2013

Пишување оцени - втора декада

Драги студенти,
Сите вие кои положивте и го пропуштивте првиот рок, ве поканувам утре 07.06.2013 во периодот од 10.30 до 12.30 часот да земете оцена. Оцената се зема лично.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment