Wednesday, November 26, 2014

Десетто предавање ХГ - 27.11.2014

Почитувани студенти,
Утре според силабусот ќе го одржам десеттото предавања по предметот Хумана генетика. Ќе бидат довршени синдромите од деветтото и ќе започнам со генетски аспекти на глувост и слепило. Да ги прегледаме видеоклиповите.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment