Friday, November 28, 2014

Некои напомени за семинарските трудови

Почитувани студенти од прва година,
Сакам да споделам некои напомени во врска со предавањето на семинарски трудови. Ве потсетувам дека семинарските трудови ќе се примаат во печатена верзија најдоцна до 01.12.2014 година во 15:30 часот, а електронската верзија најдоцна до 23:59 истиот датум. Во понеделник ќе примам семинарски трудови во периодот од 13:00 до 15:30 часот заради вонредното предавање и вежби што ќе ги имам претходно на Педагошкиот факултет. 
За да не ми праќате сите електронска пошта отворив корисничка сметка на www.gmail.com
корисничко име: defektologijaseminarski
лозинка: defekt2013
Кога ќе влезете во корисничката сметка треба да одите во делот Drive,  и да го закачите (upload-ирате) вашиот Word документ, т.е. вашиот семинарски труд и интернет ресурси за вонредните студенти. Обработките на труд не се закачуваат. Студентите од Институтот за дефектологија ќе ги ставаат своите фајлови во фолдерите ХГ-ноември 2014 за предмететот хумана генетика, ФФА-ноември-2014 за предметот Физиологија со функцинонална анатомија. Студентите од Институтот за психологија и Институтот за семејни студии ќе ги закачуваат своите фајлови во фолдерите Генетика - ноември 2014 и Физиологија - ноември - 2014, зависно од предемтот што го слушаат. Именување на фајлот треба да биде вашето целосно име и презиме-насловот на семинарската (интернет ресурсот)-кратенка за предметот. На пример: Ристана Петковска-Хромозоми-ХГ или Стојко Вранковски-Физиологија на видот-ФФА. Ве молам за прецизно закачување на трудовите да не дојде до некаква конфузија. Сите трудови што ќе стигнат по 01.12.2014 нема да бидат земени предвид за оценување.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment