Wednesday, June 7, 2017

Пишување оцени - 08.06.2017

Почитувани студенти,
Сите вие кои ги положивте испитите кај мене преку колоквиуми и активности, а исто така и во првата декада од оваа сесија, ве поканувам утре 08.06.2017 година во мојот кабинет во периодот од 10:00 до 13:00 часот. Студентите што ги положија испитите преку колоквиуми треба да донесат и заверена пријава. Доколку не можете да дојдете утре, ви напоменувам дека ќе има уште еден ваков термин по 15 јуни за што ќе бидете навреме известени на овој блог.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment