Tuesday, June 13, 2017

Резултати од испитот ФФА - 13.06.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Само седум студентки го положија испитот. Честитки до нив!


Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.       
24057/16
46
7
2.       
9475/16
45
6
3.       
9605/16
36
6
4.       
24085/16
36
6
5.       
6991/10
36
6
6.       
23257/14
36
6
7.       
24078/16
36
6
8.       
24054/16
33
5
9.       
9477/16
32
5
10.   
8425/13
32
5
11.   
24079/16
31.5
5
12.   
24084/16
31.5
5
13.   
7900/12
31
5
14.   
9095/15
30.5
5
15.   
23152/13
27
5
16.   
8575/14
26.5
5
17.   
7896/12
25
5
18.   
7904/12
25
5
19.   
24093/16
22
5
20.   
23137/13
21.5
5
21.   
9519/16
18.5
5
22.   
9505/16
17.5
5
23.   
23577/14
16.5
5
24.   
9478/16
16
5
25.   
9470/16
16
5
26.   
24089/16
16
5
27.   
24081/16
15.5
5
28.   
9447/16
15
5
29.   
9493/16
14.5
5
30.   
24072/16
14
5
31.   
9557/16
13.5
5
32.   
22811/12
13
5
33.   
9491/16
12.5
5
34.   
8193/12
11
5
35.   
22790/11
11
5
36.   
7905/12
11
5
37.   
8583/14
10.5
5
38.   
9516/16
10
5
39.   
9489/16
8
5
40.   
9455/16
7
5
41.   
7095/11
5
5
42.   
22132/10
5
5
43.   
8182/12
4
5
44.   
7013/10
3
5
45.   
7869/12
2
5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment