Wednesday, June 14, 2017

SIMPLE MINDS - Don't You Forget About Me

Драги пријателки и пријатели,
Во паузата додека прегледувам 53 тестови, малку релаксација. Малку потсетување на средината на 80-тите години со извонредните SIMPLE MINDS. Уф, колку имаше задоволства на оваа нумера во тогашните дискотеки. За некој час ќе следуваат и резултатите по Хумана генетика.


DJ Wats

No comments:

Post a Comment