Thursday, June 8, 2017

AUDITIVNO I VIZUELNO PROCESIRANJE UČENIKA SA AUTIZMOM U POREĐENJU SA UČENICIMA SA LAKOM MENTALNOM RETARDACIJOM I UČENICIMA NEUROTIPIČNE POPULACIJE

Драги колешки и колеги,
Неодамна во Ваљево, Република Србија се одржа 5-тата меѓународна конференција по специјална едукација и рехабилитација. Во прилог ви го проследувам апстрактот кој ни беше објавен со мојата докторандка Јасмина Трошанска.


Abstract

Jasmina Trošanska, Vladimir Trajkovski

Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ – Filozofski fakultet, Institut za defektologiju,
Makedonsko naučno udruženje za autizam, Skoplje , Makedonija

Problem istraživanja: Deca sa autizmom drugačije doživljavaju svet
oko sebe zbog problema u procesiranju i integrisanju senzornih nadražaja.
Osetljivost na zvuk i narušavanje u vizuelnom procesiranju je kod njih
mnogo česta pojava.
Cilj: Cilj ovog istraživanja je bila procena nivoa auditivnog i vizuelnog
funkcionisanja dece sa autizmom u poređenju sa decom sa lakom mentalnom
retardacijom i decom neurotipične populacije uzrasta od sedam
do 10 godina.
Metodologija: U istraživanju su bili primenjeni Senzorni profil (Winnie
Dunn) i DSM IV (APA) na tri grupe prigodnih primeraka ispitanika. Podaci
su bili obrađeni u SPSS-u i za analizu prikupljenih podataka su bili korišćeni
ANOVA test, t-test za komparaciju nezavisnih primeraka i binarna
logistička regresija.
Rezultati: Deca sa autizmom se značajno razlikuju od dece sa lakom
mentalnom retardacijom i dece neurotipične populacije u auditivnom i
vizuelnom procesiranju. Kao najznačajnija auditivna karakteristika izdvojila
se „Izgleda kao da ne čuje šta mu govorimo“ , druga po značajnosti
je „Prekriva uši rukama kako bi se zaštitilo od zvuka“ i treća značajna
karakteristika je „Uživa u čudnim zvucima/traži da proizvodi zvuke“ u
Senzornom profilu. Od vizuelnih karakteristika se istakla „Više voli da
bude u tami“ i „Ima problem da složi slagalicu (koja odgovara njegovom
uzrastu)“.
Zaključak: Pri radu sa decom sa autizmom neophodno je da se uvek
uzmu u obzir njihovi problemi u auditivnom i vizuelnom procesiranju koji
značajno utiču na učenje i ponašanje ove dece uopšte.

Ključne reči: autizam, auditivno procesiranje, vizuelno procesiranjeNo comments:

Post a Comment