Wednesday, June 14, 2017

Резултати од испитот ХГ - 14.06.2017

Почитувани студенти,
Еве ги резултатите и од вториот испит од утрово по Хумана генетика. Само седум студентки, како и вчера го положија испитот. Честики до нив! На другите им посакувам долго и топло лето проследено со многу учење.


Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
9119/15
43
6
2.       
23786
42.5
6
3.       
7108/11
40.5
6
4.       
23782/15
36
6
5.       
23770/15
36
6
6.       
9479/16
36
6
7.       
9466/16
36
6
8.       
24104/16
33.5
5
9.       
9122/15
33
5
10.   
9480/16
32
5
11.   
9487/16
30
5
12.   
24062/16
25
5
13.   
23773/15
22.5
5
14.   
9495/16
21.5
5
15.   
23087/13
19.5
5
16.   
22830/12
19.5
5
17.   
24198/16
19
5
18.   
22188/11
17.5
5
19.   
7905/12
15.5
5
20.   
8526/14
15
5
21.   
23144/13
14.5
5
22.   
9555/16
13
5
23.   
23767/15
13
5
24.   
24060/16
12.5
5
25.   
7911/12
12
5
26.   
8425/13
12
5
27.   
8200/12
11
5
28.   
7888/12
10
5
29.   
23781/15
10
5
30.   
9500/16
9
5
31.   
9474/16
8.5
5
32.   
9519/16
7.5
5
33.   
7869/12
6.5
5
34.   
23152/13
6.5
5
35.   
7875/12
6
5
36.   
8206/12
6
5
37.   
7900/12
3
5
38.   
23182/13
1
5
39.   
7095/11
0
5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment