Thursday, October 3, 2019

СПИСОК НА СТУДЕНТИ ЗА ВЕЖБИ ПО ФИЗИОЛОГИЈА СО ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА

Почитувани студенти,
Во прилог е списокот на студенти за вежби по предметот Физиологија со функционална анатомија. Вежбите започнуваат наредната седмица на 10.10.2019 година веднаш по второто предавање. Треба убаво да се подготви вежба број 1 од стр. 5 до стр. 10.

I група
Четврток
10.45-12.15

1. 10501/19
2. 10473/19
3. 10491/19
4. 24966/19
5. 24970/19
6. 10492/19
7. 24963/19
8. 10474/19
9. 24980/19
10. 24991/19
11. 24939/19
12. 10472/19
13. 10504/19
14. 10466/19
15. 24981/19
16. 24974/19
17. 10476/19
18. 10471/19
19. 10463/19
20. 10467/19
21. 10503/19
22. 24998/19
23. 10490/19


II група
Четврток
12.15-13.45

1. 10499/19
2. 10464/19
3. 10477/19
4. 10483/19
5. 10484/19
6. 24992/19
7. 24988/19
8. 25007/19
9. 10470/19
10. 10462/19
11. 24973/19
12. 24971/19
13. 10481/19
14. 10489/19
15. 25000/19
16. 24996/19
17. 24978/19
18. 10461/19
19. 24967/19
20. 10482/19
21. 24994/19
22. 24995/19
23. 10409/18

Предметен наставник


No comments:

Post a Comment