Monday, October 14, 2019

Материјал за учење прв колоквиум ФФА - 2019

Почитувани студенти,

Ви ги проследувам темите за подготовка на првиот колоквиум по ФФА.
  • Функционална организација и општ план на телото. 
  • Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
  • Физиологијата на клетката; 
  • Телесни течности и електролити; 
  • Физиологија на крвта; 
  • Мускулен систем; 
  • Физиологијата на нервниот систем;
  • Вклучително и автономен нервен систем.

Го задржувам правото за мали промени ако се укаже потреба од тоа. Читањето на десетина страници повеќе од материјалот не е грешна работа.

Среќно учење!

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment