Wednesday, October 2, 2019

6 златни принципи за фер плеј студирање

Почитувани студенти,
Утре и задутре ќе ги одржам првите предавања по предметите: Физиологија со функционална анатомија и Хумана генетика и физиологија за студентите од двата института. Овие 6 златни принципи ги кажувам секогаш на почетокот и тоа повозрасните студенти многу добро го знаат. Овој пат решив да ги ставам и овде на мојот професионален блог.
  1. Точност;
  2. Редовност;
  3. Ангажираност и активност на часовите;
  4. Искреност;
  5. Без ургенции;
  6. Без мобилни на часовите.
Овие денови ќе бидат подетално објаснети и прецизирани овие 6 златни принципи за фер плеј студирање. Доколку се придржувате до нив, нема да имате никаков проблем по моите предмети. Во спротивно, доколку не почитувате принципи и правила на игра, тогаш ќе имате проблем.
Ви благодарам на разбирањето.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment