Monday, October 14, 2019

Материјал за учење прв колоквиум ХГФ - 2019

Почитувани студенти,
Материјал за учење за првиот колоквиум по предметот Хумана генетика и физиологија е од Вовед во хумана генетика и физиологија од страница 15 до Структури на нервен систем страница 151. Го задржувам правото да направам по потреба евентуални мали промени, што не значи дека, ако на пример, прочитате до страница број 159 ќе биде некоја голема грешка. :)
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment