Monday, February 6, 2023

Резултати од испитот Хумана генетика и физиологија - 06.02.2023

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Студентките што треба да полагаат усно, треба да се јават на устен испит на 08.02.2023 во 10:45 часот во мојот кабинет да одговараат за повисока оцена, или да ја потврдат оцената. Доколку не дојдат оцената ќе им биде симната за една подолу, заради одредени индиции.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.       

25883/22

63

Усно

2.       

25891/22

62

Усно

3.       

11180/22

60

Усно

4.       

25882/22

56

8

5.       

19852/21

54

7

6.       

11199/22

53.5

7

7.       

11189/22

50

7

8.       

11166/22

48

7

9.       

11226/22

48

7

10.   

25913/22

46

7

11.   

10854/21

46

7

12.   

25908/22

45.5

7

13.   

11194/22

45

7

14.   

11190/22

44

7

15.   

10966/21

44

6

16.   

11184/22

43

6

17.   

25562/21

43

6

18.   

25567/21

42

7

19.   

10865/21

41

6

20.   

11210/22

41

6

21.   

11224/22

39

6

22.   

11195/22

39

6

23.   

11204/22

38

6

24.   

25550/21

38

6

25.   

25308/20

36

6

26.   

11178/22

32

5

27.   

10885/21

32

5

28.   

25583/21

32

5

29.   

10967/21

31.5

5

30.   

10133/18

30

5

31.   

25885/22

30

5

32.   

10867/21

30

5

33.   

10864/21

29.5

5

34.   

11225/22

29.5

5

35.   

25873/22

28.5

5

36.   

10640/20

28

5

37.   

10172/18

27

5

38.   

25914/22

27

5

39.   

25317/20

25

5

40.   

11205/22

23

5

41.   

11211/22

23

5

42.   

25041/19

22

5

43.   

10889/21

18.5

5

44.   

10679/20

18

5

45.   

10873/21

14

5

46.   

10517/19

14

5

47.   

10646/20

13.5

5

48.   

25927/22

12

5

49.   

11200/22

11

5

50.   

11221/22

10

5

51.   

11187/22

9

5

52.   

11172/22

8

5

53.   

11165/22

6

5

54.   

24613/18

5

5


Предметен наставник


No comments:

Post a Comment