Wednesday, February 22, 2023

Трето предавање ХГ - видеа

Почитувани студенти,

Повелете видео клипови кои се однесуваат на третото предавање по Хумана генетика.

Предметен наставник
No comments:

Post a Comment