Sunday, March 9, 2014

Шесто предавање МОИ - 11.03.2014

Драги студенти,
Во вторник 11 март ќе се одржи шестото предавање по ред по предметот Медицински основи на инвалидноста. Според силабусот на програмата се Церебрална парализа и Развојни заболувања на ЦНС. Она што сакам да го потенцирам е дека сите три групи ќе имате вежби, веднаш по предавањето во 11:15 часот. Во првиот дел од вежбата ќе биде направена репродукција на знаењата за предавањата Аутизам и Рет синдром, а во вториот дел ќе биде прикажан филмот за Темпл Грандин по повод престојниот интернационален ден на лицата со аутизам. Во продолжение следуваат 20 видео клипови кои богато го илустрираат предавањето.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment