Tuesday, March 18, 2014

Преглед на инвалидноста, заеднички карактеристики и корисни совети

Почитувани колешки и колеги,
Денес, 18.03.2014 во Гевгелија го одржав предавањето под наслов: „Преглед на инвалидноста, заеднички карактеристики и корисни совети„ во рамките на заедничкиот проект на МНЗА и фондацијата Аполонија, за кој пишував пред некој ден на овој блог. Се работи за едногодишен проект под наслов "Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници" финансиран од Европската Унија. Како и порано ви го споделувам моето предавање.
Претседател на МНЗА


No comments:

Post a Comment