Thursday, March 20, 2014

Резултати од првиот колоквиум МОИ - 20.03.2014

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот прв колоквиум по предметот Медицински основи на инвалидноста. Очевидно е дека сте подготвувале колоквиуми по други предмети. Само две студентки поминаа и една условно која ќе треба да ми се јави за добивање дополнителни задачи. Од оваа сесија резултатите се претставени преку број на индекс, законот за заштита на лични податоци мора да се почитува и сега студентите стануваат бројки :). Жалосно, но вистинито. Се гледаме на предавањее во вторник, со нови работни сили во втората половина од семестарот.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment