Saturday, March 15, 2014

15 ЕКТС поени - март 2014

Почитувани студенти,
Сите вие кои ја имате обврската за освојување на заостанати 15 ЕКТС поени ќе треба да дојдете во среда 19 март во периодот од 10:00 до 13:00 часот и да ги одбраните задачите кои ви се дадени. Авторот на овој блог го задржува правото за евентуална промена на термините заради дејство на „виша сила„ :)
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment