Monday, December 9, 2019

15 ЕКТС поени - 10.12.2019

Почитувани студенти,
Наместо денешниот празничен термин, ви нудам термин за 15 ЕКТС поени и друг вид на консултации, утре во вторник од 08:30 до 10:00 часот.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment