Thursday, December 26, 2019

Последни термини 15 ЕКТС поени - декември 2019

Почитувани студенти,
Ве поканувам сите студенти што имате обврски и задачи за 15 ЕКТС поени утре и во понеделник. Иако ветив само уште еден термин, ви давам можност уште два пати за да може да полагате во јануарската сесија. Напоменувам дека во јануари нема да има вакви термини. Трудовите и интернет ресурсите треба да се прочитаат и одбранат.

  • 27.12.2019 од 11:30 до 12:30
  • 30.12.2019 од 10:30 до 11:30
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment