Thursday, December 5, 2019

Термини за испити прв циклус на студии - зимска испитна сесија 2020

Почитувани студенти,
Знам дека ве интересираат термините за зимската испитна јануарска сесија 2020 година. Ако досега не сте почнале да учите, сигурно дека е крајно време да го сторите тоа. Тоа се следните рокови:

Прва декада:
14.01.2020 ХГ и МОИ во 08:00 часот
20.01.2020 ФФА и ХГФ во 08:00 часот

Втора декада
23.01.2020 ХГ и МОИ во 08:00 часот
31.01.2020 ФФА и ХГФ во 08:00 часот

Испитите ќе се полагаат на ФЗФ во некоја слободна просторија како што се: електронска, амфитеатар 2, слушална 11, сала за седници, голем амфитеатар, зависно која просторија ќе биде слободна. Вие треба да сте дојдени 15 минути пред испитот пред библиотеката на ИСЕР. Го задржувам правото на промена на термините заради непредвидена виша сила, а вие сте должни редовно да го следите овој блог.
Нека е со среќа учењето!
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment