Monday, December 30, 2019

Термини за полагање испити втор циклус на студии - јануарска сесија 2020

Почитувани постдипломци,
Во прилог се термините за полагање испити по моите предмети од втор циклус на студии за есенската сесија:

Прва декада
22.01.2020 - Аутизам - 09:00 часот
22.01.2020 -  Медицинска рехабилитација на моторни нартушувања - 12:00 часот

Втора декада
04.02.2020 -  Аутизам   09:00 часот
04.02.2020 -  Медицинска рехабилитација на моторни нартушувања - 12:00 часот

Го задржувам правото за промена на термините заради дејство на виша сила, а вие сте должни да го следите овој блог. Среќно подготвување на испитите!

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment