Sunday, April 7, 2013

Деветто предавање - ХГ 2013

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог ви давам  видеоклипови од деветтото предавање по Хумана генетика кое ќе се одржи утре на 8 април 2013 година со почеток во 08:00 часот. Ќе ви предавам за хромозомопатиите. На предавањето треба да биде присутна целата генерација. За вежби прва група веднаш по предавањето а треба да се подготви мултипни алели и дерматоглифи. Во вторник трета група во 09:45, четврта група во 11:15 часот. Видеоклиповите можете да ги видите овде.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment