Tuesday, April 16, 2013

Термини за испити - втор циклус - јунска сесија 2013

Почитувани постдипломци,
Во прилог се термините за испитите во јунска сесија во кои сум испитувач или член на комисија. За испитите кај колешката Марија Ралева дополнително ќе добиете термини.
  1. Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања и Кинезитерапија  на 10.06.2013 во 14 часот.
  2. Аутизам на 11.06.2013 во 9.00 часот.
  3. Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања и Кинезитерапија  на 14.06.2013 во 14 часот.
  4. Аутизам на 21.06.2013 во 9.00 часот.
Раководител на ННК


No comments:

Post a Comment