Thursday, April 25, 2013

Конкурс за запишување на факултет 2013/2014

Почитувани средношколци,
Доколку досега не сте информирани, да ви кажам дека излезе конкурсот за упис во новата академска година 2013/2014. Тоа што мене најмногу ме интересира е уписот на студенти на Институтот за дефектологија и тој годинава ќе изнесува 50 студенти и тоа по: 30 студенти во државна квота, 10 со партиципација и 10 вонредни студенти. Конкурсот на Владата на РМ за сите универзитети во државата ќе можете да го симнете овде.
Проф. д-р Владимир Трајковски

No comments:

Post a Comment