Wednesday, April 10, 2013

Термини за полагање испити мај-јуни 2013

Почитувани студенти,
Во прилог се термините за полагање испити во сесијата мај-јуни 2013 година. Се полага во две декади, од кои вие имате право да изберете една.

Прва декада
29.05.2013 во 08:15 ФФА, Фонијатрија (дефектолози), Генетика и Физиологија (психолози)
30.05.2013 во 08:15 ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2

Втора декада
05.06.2013 во 08:15 ФФА, Фонијатрија (дефектолози), Генетика и Физиологија (психолози)
06.06.2013 во 08:15 ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2

Нека ви е со лесно подготвувањето на испитите.
Предметен настаник

No comments:

Post a Comment