Tuesday, April 9, 2013

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус на студии според ЕКТС

Почитувани студенти од втор циклус,
Во прилогот имате соопштение за заверка на летен семестар.
Раководител на ННК

No comments:

Post a Comment