Saturday, April 13, 2013

Десетто предавање – ХГ 2013

Почитувани студенти,
Во прилог се видео клиповите од десеттото предавањето по Хумана генетика предвидено за понеделник 15.04.2013 во 08:00 часот. Ќе ви предавам за моногенски болести и метаболни генопатии. Па предлагам да ги проследиме најзначајните болести и синдроми.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment