Monday, September 15, 2014

Честит 15-ти септември

Драги студенти,
Сакам да ви го честитам почетокот на новата академска година. На студентите од прва година успешен почеток и многу сила и енергија во студирањето, а на останатите генерации да учат повеќе од минатата година. Пред повеќе години овој 15ееети септември стана истрориски датум :)
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment