Monday, September 29, 2014

Список на трудови за аутизмот од проф. д-р Владимир Трајковски

Почитувани колешки и колеги,
Често слушаме во јавноста дека во Македонија немало експерти за аутизам, никој ништо не знаел, па еве дури и неинфомирани министри сакаат да ја поништат нашата 15 годишна и подолготрајна работа. За таа цел, а не за да се фалам многу го споделувам списокот на мои трудови кои сум ги објавил, а се однесуваат на аутизмот. Да се разбереме некои од овие трудови се обајвени во списанија со фактор на влијание, други се објавени во списанија со меѓународни уредувачки одбори. Исто така објавени се и публицирани апстракти од учества на семинари, конгреси и конференции. Ако ова не е доволно за да бидеш професионалец во областа, тогаш нека ми дефинира Министерот за здравство што е експерт за аутизам.
Авторот

No comments:

Post a Comment