Monday, September 22, 2014

Силабуси по предеметите ХГ и ФФА

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог ви ги доставувам силабусите за одржување на наставата по предметите Хумана генетика и Физиологија со функционална анатомија. Како што веќе знаете на 25 и 26 септември ќе ги имаме воведните предавања по овие предмети, т.е. ќе биде направено запознавање со содржините на предметите, текот на наставата, потребна литература и слично. Би било убаво силабусите да си ги симнете и да ги отпечатите за да знаете што ќе се предава во текот на наредните седмици. Предавањата ќе се одржат во лабораторијата на Педагошкиот факултет во Скопје на вториот спрат со почеток во 8 часот и 15 минути. Вие сте должни да бидете присутни таму 15 минути пред почетокот на часот.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment