Wednesday, September 10, 2014

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I (ПРВА) ГОДИНА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНАПочитувани,
Се известуваат студентите запишани во I (прва) година на учебната 2014/2015 година дека новата учебна година ќе започне на 15.09.2014 година (понеделник), во 10.00 часот. Новите студенти ќе бидат примени од раководителите и другите наставници и соработници на институтите. На оваа прва средба новите студенти ќе бидат запознаени со студиските програми и ќе им бидат врачени индексите. Потоа координаторите  ќе ги запознаат студентите со распоредот на часовите, правата и обврските кои произлегуваат од студирањето, системот на функционирање и администрирање на ЕКТС и термините за консултации.
Приемот на студентите ќе се изврши во просториите:

1.      Институт за социјална работа и социјална политика – во слушалната на Институтот за социјална работа и социјалан политика од 10.00 часот;
2.    Институт за дефектологија – во Амфитеатар IV од 10.00 часот;
3.    Институт за безбедност, одбрана и мир – во Голем амфитеатар од 10.00 часот;
4.    Институт за психологија – во Електронска училница од 10.00 часот;
5.     Институт за историја и историја со архивистика – во Библиотека за историја од 10.00 часот;
6.    Институт за филозофија – во Предавална 8 од 10.00 часот;
7.     Институт за историја на уметност и археологија – во Предавална 2 од 10.00 часот;
8.    Институт за педагогија – во Предавална 10 од 10.00 часот;
9.    Институт за социологија – во Предавална 15 од 10.00 часот;
10.  Институт за класични студии – во Предавална 4 од 10.00 часот;
11.    Институт за семејни студии - во Амфитеатар II од 10.00 часот.

Доколку не можат да присуствуваат на првата средба, вонредните студенти ќе можат да ги добијат индексите во Библиотеките на соодветните институти.

10.09.2014 година                                                      ОД ДЕКАНАТОТ
С к о п ј е                                                  
               НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ

No comments:

Post a Comment