Monday, September 22, 2014

Список за вежби по предметот ФФА

Почитувани студенти,
Во прилог ќе можете да го најдете списокот за вежби по предметот Физиологија со функционална анатомија. Поделени сте и по овој предмет во две групи и групите се неменливи. Не се дозволени никакви замени на групи заради другарски, роднински односи и слични ваши потреби. Вежбите ќе се одржуваат во истата лабораторија на Педагошкиот факултет и потребно е да се биде 15 минути порано пред самата лабораторија. Вежбите започнуваат на 2 октомври 2014 година за група 1, а група 2 ќе има во петок на 3 октомври. Доколку ве нема на списокот, а сте редовен студент, или сте вонреден студент што се пријавил да оди редовно на вежби или пак сте повозрасна генерација и треба да преслушувате задолжително да ми пратите електронска пошта за да ви одредам група.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment