Sunday, January 8, 2023

Втори колоквиуми ХГФ и ФФА - 11.01.2023

Почитувани студенти од ИСЕР и ИП,

Се надевам дека добро се одморивте пранизциве и прославивте убаво. Нека ви донесе новата 2023 година многу студентски успеси. Сега е време да се вратиме на работа со полна пареа.
Вторите колоквиуми по предметите Хумана генетика и физиологија и Физиологија со функционална анатомија ќе се полагаат на 11.01.2023 (среда) во електронската лабораторија на Филозофскиот факултет во Скопје со почеток во 08:30 часот. Потребно е да се биде на местото на полагање најмалку 10-15 минути пред терминот. Ниту еден студент што доцни нема да го полага вториот колоквиум. Право на полагање имаат само оние што го положија првиот колоквиум и тоа 37 студенти од ИП и 4 студенти од ИСЕР. Тие што ќе го положат вториот колоквиум, ќе добијат и оцена по завршување на семинарите која ќе биде објавена на овој блог. Оцената може да се поништи веднаш ако не сте задоволни, но испитот ќе треба да се полага одново на цел материјал. Оцени за вас ќе пишувам кога ќе заврши првата декада во термин што ќе биде дополнително објавен на овој блог. Препишување, договарање и други недолични форми на полагање ќе бидат најстрого санкционирани. Го задржувам правото на промена на терминот заради присуство на „виша сила“.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment