Sunday, January 15, 2023

Публикуван првиот број, волумен 1 од Journal of Health and Rehabilitation Sciences

Почитувани читатели,

Со огромно задоволство сакам да ве известам дека денес недела 15.01.2023 година е публикуван првиот број од првиот волумен за 2022 година од списанието Journal of Health and Rehabilitation Sciences. Трудовите можете да ги симнте и читате ако кликнете на претходниот линк. Ова е содржината на бројот:

EDITORIAL
Vladimir Trajkovski   1-11

John Wells   12-16


REHABILITATION RESEARCH
Matthew P. Janicki   17-21

Metka Novak, Majda Končar   22-35

SPECIAL EDUCATION RESEARCH
Edina Csernák, Judit Gombás   36-44

NEUROSCIENCE RESEARCH
China Parenteau, Robert Hendren   45-53

Нека е со среќа новиот број и ве повикуваме да објавите ваш труд во следниот број 1, волумен 2 за 2023 година. Им благодарам на сите автори, рецензенти, ИТ, едиторијал асистенти, лектори и секако на вработените од Алма Матер Еуропеа кои ја поддржаа оваа идеја за ова списание.

Главен и одговорен уредник на ЈХРС

No comments:

Post a Comment