Monday, January 9, 2023

Потписи за презапишани студенти - јануари 2023

Почитувани студенти од ИСЕР и ИП,

Сите вие кои сте повозрасни од прва година и ги имате презапишано моите предмети, ве молам во среда 11.01.2023 година во периодот од 08:30 часот до 12:00 часот да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР. Во зависност од обемот на обврските јас потписи ќе ви дадам тој ден попладнето или најдоцна во петок претпладне од 08:00 до 12:00 часот. Во четврток не очекувајте да се потпишам бидејќи имам обврски на Педагошкиот факултет со студентите од ИСЕР.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment