Thursday, January 26, 2023

Седум причини зошто треба да го одберете Медицински основи на инвалиндоста

Почитувани студенти од ИСЕР,

Немам намера никого да убедувам, само ќе наведам седум причини зошто треба да го одберете предмететот Медицински основи на инвалидноста:

  1. Доколку сакате повеќе медицина, отколку педагогија, психологија и друго.
  2. Затоа што имате учебник на македонски јазик.
  3. Однапред го знаете силабусот и сите содржини на предметот.
  4. Може да ви послужи како основа за разбирање на сите попречености со кои понатаму ќе се среќавате.
  5. Подобро ќе ја разберете суштината на интелектуалната попреченост, слепилото, глувоста, моторните нарушувања и говорно-јазичните проблеми.
  6. Секогаш имате навремени информации и знаете на што сте.
  7. Критериумот на оценување е малку поблаг, отколку кај ФФА и ХГ.

Предметен наставник


No comments:

Post a Comment