Sunday, January 8, 2023

Семинар и потписи ХГФ - 11.01.2022

Почитувани студенти од ИП,

Семинарот по Хумана генетика и физиологија ќе се одржи во среда на 11.01.2023 година во електронската лабораторија со почеток во 09:00 часот. Присуството на семинарот е задолжително за сите студенти од актуелната прва година, без разлика дали презентираат тема или не презентираат. Присуството и отсуството ќе се верификуваат со плусови и минуси и ако тоа биде трет минус некому, тој/таа нема да добијат потпис. Потписи ќе давам веднаш по семинарот само за тие што заслужиле, т.е. имаат најмногу до два минуса. Никакви молби, жалби и притиосоци не прифаќам. Едноставно тие што имаат три минуси и повеќе нема да добијат потпис, немаат право да полагаат испит и ќе треба да го преслушаат предметот следната академска година. Задолжително носете со себе индекси и потпис давам само лично, не и на други блиски лица кои не се студенти на Филозофскиот факултет во Скопје.

Денес на полноќ истекува рокот за закачување на семинарските презентации во програмот Power Point. Загрижува фактот што некои студентки веќе се откажаа од разно разни причини кои за мене се неприфатливи. Ви реков пред еден месец дека не е сериозно да се пријавувате за семинарот, па потоа да се откажувате. Презентацијата на семинарскиот труд носи од 1 до 5 ЕКТС поени.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment