Tuesday, January 17, 2023

Отворен повик за трудови од областа на аутизмот на конференција во Словенија

Почитувани колешки и колеги,

Имам особена чест да ве поканам на конференцијата: "It's About People 2023 Social and Technological Development in Service of Security and Dignity The 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars" што ќе се одржи на Алма Матер Еуропеа универзитетот во Марибор, Словенија од 10 – 17 март 2023 година. Имено денес бев назначен за модератор на сесијата „Аутизам и ментално здравје“, и имам можност да канам предавачи од Македонија и од регијата. Ги поканувам сите магистранти, докторанди кои одбраниле теза на нашиот институт или кои се актуелни постдипломци а имаат тема во врска со аутизмот да се пријават и така да дадат свој придонес кон истата. Сесијата ќе се реализира онлајн, а на крајот од сесијата ќе има панел дискусија на тема „Потребата од едукација за аутизам на универзитетите“. На таа форум дискусија ќе учествуваат светски експерти за аутизам. Датум за оваа сесија е  13 март. Ве молам сите кои сте заинтересирани да ми пратите структуриран наслов на тема со апстракт на англиски јазик до 250 зборови, најдоцна до 1 февруари до 23:59 минути. Тоа би значело дека имате доволно време од 2 седмици да пријавите апстракт, а потоа и да подготвите презентација на англиски јазик. Во прилог ви праќам трудови од Словенија кои што се влезени веќе во програмата. Повеќе информации за конференцијата на ЛИНКОТ.

A Model of Support and Help In The Field of Autism For Employers In Slovenia
Jana Ponikvar, CEO; Ksenija Bratuš Albreht, Head of Employment Rehabilitation, Šentprima Institute For Rehabilitation and Education

National Research On Autism Prevalence In Slovenia
Barbara Žnidarko, Teacher of Special and Rehabilitation Pedagogy; Janja Kranjc, Educational
Psychologist; Patricija Lovišček, Director, Zveza za avtizem Slovenije

Review of Educators’ Needs For Additional Knowledge About Autism In Slovenia
Irena Marinič, Special and Rehabilitation Pedagogue, Osnovna šola Kozara Nova Gorica,
Slovenia

Knowledge of Autism Spectrum Disorders In Emergency Services
Urška Mikuž; Marta Macedoni Lukšič, Assistant Professor, Inštitut za avtizem Ljubljana,
Slovenia; Jernej Vidmar, Assistant Professor, University of Ljubljana, M.D., UKC Maribor, Klinika
za pediatrijo, Enota za otroško in mladostniško psihiatrijo

Relationship Between Special Interests and Orientation To Happiness In Adults With
Autism Spectrum Disorder
Aleš Zavrl, Teacher, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Во надеж дека многу скоро ќе добијам апстракти, срдечно ве поздравувам.

Претсдател на МНЗА

No comments:

Post a Comment