Sunday, January 8, 2023

Семинар и потписи ФФА - 12.01.2023

Почитувани студенти од ИСЕР,

Семинарот по Физиологија со функционална анатомија ќе се одржи во четврток на 12.01.2023 година во лабораторијата на Педагошкиот факултет со почеток во 08:00 часот. Присуството на семинарот е задолжително за сите студенти од актуелната прва година, без разлика дали презентираат тема или не презентираат. Присуството и отсуството ќе се верификуваат со плусови и минуси и ако тоа биде трет минус некому, тој/таа нема да добијат потпис. Потписи ќе давам веднаш по семинарот само за тие што заслужиле, т.е. имаат најмногу до два минуса на предавања и најмногу два минуса од вежби. Никакви молби, жалби и притиосоци не прифаќам. Едноставно тие што имаат три минуси и повеќе нема да добијат потпис, немаат право да полагаат испит и ќе треба да го преслушаат предметот следната академска година. Задолжително носете со себе индекси и Практикуми по ФФА и потпис давам само лично, не и на други блиски лица кои не се студенти на Филозофскиот факултет во Скопје.

Денес на полноќ истекува рокот за закачување на семинарските презентации во програмот Power Point. Откажување на студентите од разно разни причини за мене е неприфатлива работа. Ви реков пред еден месец дека не е сериозно да се пријавувате за семинарот, па потоа да се откажувате. Презентацијата на семинарскиот труд носи од 1 до 5 ЕКТС поени. Го задржувам правото за промена на термините заради присуство на „виша сила“.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment