Monday, January 23, 2023

Резултати од испитот ХГФ - 23.01.2023

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Положија 9 студенти, а три студентки се пуштени условно на устен испит оваа среда или петок, за што дополнително ќе бидат известени на мојот блог. Должни се да ми пратат е-пошта дали ќе полагаат или не. Доколку не се пријават во наредните 24 часа, испитот ќе се смета за неположен, заради неосвоениот минимум поени од 36. Оцени ќе пишувам оваа среда или петок, за што утре ќе има посебен пост. Резултатите се конечни и не се можни никакви поместувања, дури ни со ургенции.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.       

11213/22

49

7

2.       

11167/22

48

7

3.       

25868/22

45

7

4.       

11196/22

45

7

5.       

11186/22

44

7

6.       

11197/22

40

6

7.       

25918/22

38

6

8.       

11174/22

37

6

9.       

11159/22

36

6

10.   

11222/22

35

условно

11.   

25877/22

35

условно

12.   

25895/22

35

условно

13.   

10181/18

34

5

14.   

10847/21

32

5

15.   

11193/22

24

5

16.   

10258/19

23

5

17.   

25888/22

22

5

18.   

10858/21

22

5

19.   

11192/22

22

5

20.   

11168/22

21

5

21.   

11198/22

20

5

22.   

10856/21

17

5

23.   

11169/22

15

5

24.   

25546/21

11

5

25.   

10630/20

10

5

26.   

10683/20

10

5

27.   

10680/20

6

5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment