Tuesday, January 24, 2023

Устен испит - 25.01.2023

Почитувани студенти,

Трите студентки што беа пуштени условно по предметот ХГФ и едната студентка што беше пуштена условно по предметот ХГ, треба да дојдат утре (25.01.2023) во 09:00 часот кај мене во кабинет да го полагаат испитот устно. Доколку прикажат знаење испитот ќе им биде положен, доколку не прикажат знаење или не дојдат, ќе им биде пишана петка во пријавата.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment